Vad är en renrasig hund?

När man talar om hundraser menas oftast hundar som är renrasiga. Det som menas med renrasig hund är att aveln har skett genom en kennelklubb och där de olika hundarna tydligt registrerats med dess stamtavla. I det fall som hunden är avlad av olika raser kallas den för en blandras. Detta är däremot inte speciellt vanligt i Sverige där renrasiga hundar är det som dominerar.

Fördelen med att köpa en hund som är renrasig är att man tydligare kan välja en hundras som passar utifrån dess behov, utseende och temperament. Ju fler raser som är inblandade desto svårare är det att tydligt veta vad som hunden kommer att förvänta sig av sin matte och husse. Utöver det finns det ofta tydliga program för att motarbeta vanliga sjukdomar hos rena hundraser. Detta är betydligt mindre vanligt hos blandraser.