Kennel

Att en kennel föder upp och säljer hundvalpar vet de flesta. För de som köper en valp är det också detta som man enbart ser av kennels uppgifter. Men det finns en rad saker som en kennel gör och saker som ägarna bör förhålla sig till för att följa de regler som finns kring att driva kennel.

Det finns exempelvis lagar i Sverige samt regler och riktlinjer från SKK (Svenska Kennelklubben) man bör vara insatta i och följa. Exempel på detta är hur avel får ske, vilka avtal som ska skriva vid försäljning, vilken skötsel som förväntas ske samt vaccinationer m.m.

Ett exempel är avtal. De som är uppfödare inom SKK måste alltid skriva ett avtal mellan köpare och säljare när en hund byter ägare. Detta alltså även om något direkt köp inte utförs d.v.s., att inte någon köpeskilling läggs. Utöver at man måste ha skrivit ett avtal så finns det även regler på vad detta ska innehålla för att följa SKKs regler. Allt för att det ska bli så korrekt som möjligt och för att säkerställa hundens bästa i längden.

Ett annat är ett specifikt parningsavtal (som går att få från SKK) som används vid parning. Ett liknande avtal är låneavtal av tik i parningssyfte. Dessa bör användas för att undvika framtida tvister mellan de olika hundägarna.

Ytterligare ett avtal som man måste ha kunskap om är friskintyget. Enligt de regler som SSK har får inte en valp säljas och levereras till köparen utan att ett friskintyg finns. Detta ska vara utfärdat av en godkänd veterinär och får inte vara mer än sju dagar gammalt när intyget överlämnas till den nya ägaren.

Fler krav som bör vara uppfyllda går at läsa på SKKs hemsida.

Texten ovan visar att det är många avtal och regler man bör vara insatt i för att sköta en hundkennel. Utöver det bör man även fundera på följande innan man tar steget och blir hunduppfödare.

Att starta kennel - Tänk på

  • Var beredd på dygnet-runt jobb

Glöm allt vad som heter arbetstider. Att driva en kennel innebär att man måste vara beredd på att jobba när som helst på dygnet. Allt för att ta hand om hundarna på allra bästa sätt.

  • Välj hundras efter intresse

För att jobba med en kennel krävs ett mycket stort intresse för hundar. Men utöver det bör man ha ett fördjupat intresse för just den hundras som man kommer att föda upp.

  • Tänk ekonomiskt långsiktigt

Ingen blir rik på att driva en kennel utan det sker främst av ett stort intresse. Detta även om det kan vara inkomstbringande på lång sikt. Det man däremot bör komma ihåg är att det är stora utgifter i början med alla de investeringar som behöver göras. För att klara av detta bör man ha en buffert klar innan man påbörjar detta.

  • Gå utbildning

Oavsett vilken erfarenhet man har av hundar så bör man gå en uppfödarutbildning. Detta för att lättare bli insatt i gällande regler, lagar och praxis.

  • Registrera dig

Glöm inte att registrera dig hos Svenska kennelklubben. Utöver det bör man ha en speciell avelsförsäkring på tiken.