Hundraser – Stor och liten

Chihuahua är en av de absolut minsta hundraserna i världen. Just att rasen är så liten har gjort att den blivit mycket populär under 2000-talet. Då ofta som en liten ”stadshund” som inte kräver lika mycket yta som de större hundraserna. År 2012 var till och med Chihuahua den ras som det registrerades flest av till Svenska Kennelklubben. Detta med 2360 registreringar. Vikten ligger på 0,5- 3 kg.

Vilken hund som är störst är inte lika lätt att avgöra. Det beror på om man ser till tyngd eller storlek. Två av de tyngre är St Bernand, där rekordet ligger på över 150kg, och Engelsk Mastiff som ofta väger relativt mycket och även där finns ett rekord på över 150 kg. Däremot är detta inte normalvikt utan de brukar ligga på ungefär hälften d.v.s. 60-80kg hos bägge dessa raser.